Xe tải Dongfeng Hoàng Huy B170 – 9.35 tấn thùng mui bạt bảo hành dài hạn

Xe tải Dongfeng Hoàng Huy B170 - 9.35 tấn thùng mui bạt bảo hành dài hạn

Xe tải Dongfeng Hoàng Huy B170 – 9.35 tấn thùng mui bạt bảo hành dài hạn